Tilburg University

Tilburg University draagt al decennia bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we vooral door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties. innovatie vinden door te onderzoeken, te leren en te begrijpen: het moet leiden tot een "Understanding of Society".

De content sprint

Door een nauwe samenwerking met bedrijven, overheden en burgers is een breed palet van doelgroepen ontstaan die ieder op hun eigen manier aangesproken moeten worden. Tilburg University vroeg Breese om een fotostijlgids waarin een beeldtaal ontwikkeld werd die passend zou zijn voor deze drie zeer uiteenlopende doelgroepen.

Om tot die fotostijlgids faciliteerde Breese in nauwe samenwerking met Departure een contentsprint. Tijdens die sprint werden doelgroepen, beeldwensen en stijlregels gedefinieerd die leidden tot een aantal beeldconcepten. Deze beeldconcepten werden in de stijlgids vastgelegd met bijbehorende moodboards.

Deze stijlgids stelde Tilburg University in staat interne en externe fotografen op pad te sturen en terug te laten keren met foto's die allemaal passen in de visuele stijl van de universiteit.

 

 
 
Hiermee hebben we een eigen gezicht kunnen creëren voor de universiteit
— Tilburg University
 
 
design-wall.png